Life is Feudal Wiki
Advertisement

Life is Feudal cechuje się przystosowalnym interfejsem, który powinien przypaść do gustu każdemu typowi gracza.

Naciśnięcie klawisza ESC otwiera menu z ustawieniami wideo, audio i konfiguracją klawiszy, do których przypisane są dane czynności w grze.

Naciśnięcie klawisza TAB (domyślnie), pozwala na przełączanie się między dwoma głównymi trybami interfejsu:

 • Tryb wolny. Kontrola ruchów myszy, obroty i kierunek, w którym patrzy Twoja postać. Przydatny podczas podróży po świecie i w trakcie walki.
 • Tryb kursora. Pojawia się wskaźnik myszy, który może być kontrolowany ruchem myszą. Przydatny do zarządzania wyposażeniem, w głównym menu, podczas tworzenia przedmiotów i zarządzania zdolnościami.
Screenshot defaultInterface.png Screenshot otherWindows.png
Interfejs Trybu wolnego Interfejs Trybu kursora

Naciśnij F10 (domyślnie) aby wejść w tryb dostosowywania interfejsu. W tym trybie możesz zmieniać i dodawać nowe zdolności do Twojego paska skrótów z książki umiejętności. Ponadto można zmienić pozycję wszystkich okienek na ekranie, a także zmienić wielkość większości z nich. Karty czatu i paska skrótów mogą zostać również wyciągnięte z ich kart, co skutkować będzie utworzeniem nowych kart czatu lub paska skrótów, których pozycje oraz wielkość również można zmienić wedle uznania.

Przykład interfejsu w trybie dostosowywania z ponumerowanymi okienkami:

Screenshot customization.png


Prawie wszystkie okna interfejsu posiadają 3 przyciski systemowe, które znajdują się w prawym, górnym rogu:

 • Opcje okna Tool.png. Kliknij aby zmienić przeźroczystość tego okna interfejsu lub dostroić jego specyficzne opcje.
 • Zablokowanie okna Lock icon.png. Odblokowane okna widoczne są wyłącznie w Trybie kursora i nie widać ich w Trybie wolnym. Zablokowane okna są widoczne w obydwu trybach interfejsu. Ta funkcjonalność jest przydatna dla graczy, którzy chcą zminimalizować ilość okienek interfejsu w trakcie biegania po świecie i walki.
 • Zamknij Cross.png. Zamknięcie danego okna. Zamknięte okna mogą zostać przywrócone poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza skrótu lub poprzez Menu Główne.

Opis elementów interfejsu na zrzucie ekranu:[]

 1. Celownik.
 2. Informacje o celu. Obszar który zawiera nazwę/opis gracza lub obiektu pod celownikiem. Tylko w ten sposób można zobaczyć imię innych postaci, nazwy ich gildii i tytułu.
 3. Przegląd ran i złamań.
 4. Podwójny pasek zdrowia. Oba paski (zdrowia i świadomości) są wyświetlane na tym podwójnym pasku.
 5. Podwójny pasek wytrzymałości. Oba paski (wytrzymałości i kondycji) są wyświetlane na tym podwójnym pasku.
 6. Pasek głodu.
 7. Pasek skrótów. Ikony zdolności z książki umiejętności mogą zostać przeciągnięte na pasek skrótów i użyte później poprzez właściwy skrót.
 8. Okno czatu.
 9. Punkty reputacji.
 10. Okno zdarzeń. Będą tutaj wyświetlane wszystkie zdarzenia z pozytywnymi i negatywnymi efektami, jak i również neutralne, które nie powodują żadnych efektów.
 11. Okno efektów. Będą tutaj wyświetlane wszystkie szkodliwe i pozytywne efekty z odpowiednimi ikonami.
 12. Okno wiadomości. Będą tutaj wyświetlane wszystkie informacje o zwiększeniu i zmniejszeniu umiejętności/atrybutów, jak i również informacje o zadanych i otrzymanych obrażeniach.
 13. Okno grupy. Będzie tu wyświetlana lista członków Twojej grupy.
Advertisement