Life is Feudal Wiki
Advertisement


MMO: Umiejętności wytwarzania
Artisan Rzemiosło Construction Budownictwo Masonry Murarstwo Architecture Architektura
Mining Górnictwo Materials Processing Przeróbka Materiałów Precious Prospecting Poszukiwanie metali szlachetnych Jewelry Jubilerstwo
Forestry Leśnictwo Carpentry Stolarstwo Bowcraft Wytwarzanie łuków Warfare Engineering Inżynieria Wojenna
Kilning Wytapianie Forging Kowalstwo Weaponsmithing Miecznictwo Armorsmithing Płatnerstwo
Household Gospodarstwo domowe Farming Rolnictwo Cooking Gotowanie Tailoring Krawiectwo
Gathering Zbieranie Herbalism Zielarstwo Healing Leczenie Alchemy Alchemia
Hunting Łowiectwo Procuration Oprawianie zwierząt Animal Lore Hodowla zwierząt Warhorse Training Szkolenie koni Bojowych
Umiejętności rzemieślnicze | Prospecting.png Rzemieślnik
Prospecting.png Rzemieślnik Carpentry.png Stolarstwo Bowcraft.png Fleczerstwo Warfare Engineering.png Inżynieria wojskowa
Prospecting.png Rzemieślnik Construction.png Budownictwo Masonry.png Murarstwo Architecture.png Architektura
Masonry.png Murarstwo Construction Materials Preparation.png Konserwacja budynków
Prospecting.png Rzemieślnik Terraforming.png Kopanie Mining.png Górnictwo Prospecting.png Poszukiwanie metali szlachetnych
Mining.png Górnictwo Jewelry.png Biżuteria
Prospecting.png Rzemieślnik Construction Materials Preparation.png Obróbka materiałów Smelting.png Wytapianie Forging.png Kowalstwo
Smelting.png Wytapianie Armorsmithing.png Płatnerstwo
Umiejętności rzemieślnicze | Nature's Lore.png Przyrodnictwo
Nature's Lore.png Przyrodnictwo Herbalism.png Zielarstwo Healing.png Uzdrawianie Alchemy.png Alchemia
Nature's Lore.png Przyrodnictwo Farming.png Rolnictwo Forestry.png Leśnictwo
Farming.png Rolnictwo Procuration.png Zaawansowane rolnictwo Herbalism.png Piwowarstwo
Procuration.png Zaawansowane rolnictwo Cooking.png Gotowanie
Umiejętności rzemieślnicze | Fishing Hunting.png Łowiectwo
Fishing Hunting.png Łowiectwo Animal Lore.png Hodowla Procuration.png Oprawianie zwierząt War Horse Training.png Ujeżdżanie konia bojowego
Procuration.png Oprawianie zwierząt Tailoring.png Krawiectwo

Usage:
To include this template, add {{CraftingSkillsNavLinks}} at the end of the page. Note: this template automatically adds [[Kategoria:Umiejętności]] and [[Kategoria:{{PAGENAME}}]] into the page.

Advertisement