Life is Feudal Wiki
Advertisement


MMO: Umiejętności wytwarzania
Artisan Rzemiosło Construction Budownictwo Masonry Murarstwo Architecture Architektura
Mining Górnictwo Materials Processing Przeróbka Materiałów Precious Prospecting Poszukiwanie metali szlachetnych Jewelry Jubilerstwo
Forestry Leśnictwo Carpentry Stolarstwo Bowcraft Wytwarzanie łuków Warfare Engineering Inżynieria Wojenna
Kilning Wytapianie Forging Kowalstwo Weaponsmithing Miecznictwo Armorsmithing Płatnerstwo
Household Gospodarstwo domowe Farming Rolnictwo Cooking Gotowanie Tailoring Krawiectwo
Gathering Zbieranie Herbalism Zielarstwo Healing Leczenie Alchemy Alchemia
Hunting Łowiectwo Procuration Oprawianie zwierząt Animal Lore Hodowla zwierząt Warhorse Training Szkolenie koni Bojowych
Advertisement